KaszaBook


Go back


Adatkezelési tájékoztató
# **Adatkezelési tájékoztató** A **Négy Évszak Training Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 7054 Tengelic, Óvoda utca 9.; cégjegyzékszám: 17-09-012577; „**Társaság**”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt szerint kezeli a **[www.kaszatamas.hu](http://www.kaszatamas.hu)** honlapon a személyes adatait. A tájékoztató utolsó módosításának dátuma: 2020. december 1., az ekkor hatályba lépő pont a 2.7. ### **1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő** A személyes adatai kezelésére a Négy Évszak Training Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7054 Tengelic, Óvoda utca 9.; cégjegyzékszám: 17-09-012577) jogosult. A Társasággal az [info@kaszatamas.hu](mailto:info@kaszatamas.hu) e-mail címen vagy a Társaság székhelyére küldött postai levél útján léphet kapcsolatban. A személyes adataihoz a Társaság ügyvezetője fér hozzá. A Társaság adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely a Társaság részére az adatvédelmi tisztviselő kinevezését szükségessé tenné. ### **2. Az adatkezelés célja és jogalapja, a személyes adatok címzettjei, az adatkezelés időtartama** #### **2.1. Hírlevél küldés** **Adatkezelés célja**: névre szóló hírlevél küldése, információk megosztása. **Adatkezelés jogalapja**: a hozzájárulása, amit az **\[ Elfogadom \]** gombra kattintással ad meg. **Személyes adatok címzettjei**: a Társaság számítógépes rendszerének karbantartási feladatait ellátó Bladerunner IT Betéti Társaság (székhely: 1068 Budapest, Király u. 80.); a Társaság, mivel a honlap tárhelyszolgáltatója is a Társaság, valamint a Társaság szerverének karbantartását végző TRIANITY Szolgáltató, Kutató-Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. földszint 1.). A virtuális magánszerveren tárolt adatokhoz a szerverterem szolgáltatója sem fér hozzá. **Adatkezelés időtartama**: a hírlevélre történő feliratkozástól az arról való leiratkozás időpontjáig tartó időtartam. **Hozzájárulás visszavonása**: a hírlevélküldéshez adott hozzájárulását a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással bármikor visszavonhatja. #### **2.2. Rendezvényre jelentkezés, regisztráció rendezvényre** **Adatkezelés célja**: a rendezvényen részt venni kívánó személyek regisztrálása, szerződés megkötése és részvételi díj kiszámlázása. **Adatkezelés jogalapja**: az Ön hozzájárulása a regisztráció tekintetében, szerződés teljesítése a rendezvényen való részvétel tekintetében és jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylat kiállítása tekintetében. **Személyes adatok címzettjei**: a Társaság számítógépes rendszerének karbantartási feladatait ellátó Bladerunner IT Betéti Társaság (székhely: 1068 Budapest, Király u. 80.); a Társaság, mivel a honlap tárhelyszolgáltatója is a Társaság, valamint a Társaság szerverének karbantartását végző TRIANITY Szolgáltató, Kutató-Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. földszint 1.). A virtuális magánszerveren tárolt adatokhoz a szerverterem szolgáltatója sem fér hozzá. A Társaság részére online bankkártyával történő fizetést lehetővé tevő terminál szolgáltatást biztosító OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.), a Társaság részére számlázási tevékenységet végző [KBOSS.hu](http://KBOSS.hu) Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.). **Adatkezelés időtartama**: amennyiben a rendezvényen való részvétel díját nem egyenlíti ki a 8 napos fizetési határidőn belül, akkor a rendezvényre való jelentkezés tekintetében a jelentkezéstől számított 8. nap eltelte, amennyiben a rendezvényen való részvétel díját kiegyenlíti, akkor a rendezvényen való részvételt követő 6 hónap és a számviteli bizonylat kezelés tekintetében a bizonylat kiállításától számított 8. év eltelte. **Hozzájárulás visszavonása**: a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a rendezvényen való részvételtől elállás esetén. #### **2.3. Kiadványok értékesítése** **Adatkezelés célja**: kiadványok értékesítése és kiszállítása a vásárlók részére. **Adatkezelés jogalapja**: szerződés teljesítése a természetes személy részére történő értékesítés esetén a rendelési és szállítási adatok tekintetében, jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylat kiállítása tekintetében, illetőleg jogos érdek a nem természetes személy részére történő rendeléshez tartozó kapcsolattartási adatok tekintetében (a Társaság jogos érdeke, hogy kapcsolatot tudjon tartani a vásárlóval a termék értékesítése és kiszállítása tekintetében). **Személyes adatok címzettjei**: a Társaság számítógépes rendszerének karbantartási feladatait ellátó Bladerunner IT Betéti Társaság (székhely: 1068 Budapest, Király u. 80.); a Társaság, mivel a honlap tárhelyszolgáltatója is a Társaság, valamint a Társaság szerverének karbantartását végző TRIANITY Szolgáltató, Kutató-Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. földszint 1.). A virtuális magánszerveren tárolt adatokhoz a szerverterem szolgáltatója sem fér hozzá. A Társaság részére online bankkártyával történő fizetést lehetővé tevő terminál szolgáltatást biztosító OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.), a Társaság részére számlázási tevékenységet végző [KBOSS.hu](http://KBOSS.hu) Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.), a Társaság részére logisztikai szolgáltatásokat, csomagszállítást nyújtó Complexpress Logisztika Kft. (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. - PP Center). **Adatkezelés időtartama**: a rendelési és szállítási adatok tekintetében a rendelés teljesítésétől számított egy hónap és a számviteli bizonylat kezelés tekintetében a bizonylat kiállításától számított 8. év eltelte. #### **2.4. Panaszkezelés** **Adatkezelés célja**: vásárlói panasz kezelése. **Adatkezelés jogalapja**: jogi kötelezettség teljesítése. **Személyes adatok címzettjei**: elektronikus úton benyújtott panasz esetén a Társaság számítógépes rendszerének karbantartási feladatait ellátó Bladerunner IT Betéti Társaság (székhely: 1068 Budapest, Király u. 80.); a Társaság, mivel a honlap tárhelyszolgáltatója is a Társaság, valamint a Társaság szerverének karbantartását végző TRIANITY Szolgáltató, Kutató-Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. földszint 1.). A virtuális magánszerveren tárolt adatokhoz a szerverterem szolgáltatója sem fér hozzá. Papírlapon benyújtott panasz esetén nem adja át a személyes adatait a Társaság más személy részére. **Adatkezelés időtartama**: a panaszról készült jegyzőkönyv és a panaszra adott válasz másolata tekintetében 5 (öt) év. #### **2.5. Excalibur-díj** **Adatkezelés célja**: Terjeszkedési Díj díjazottjainak díjazása. **Adatkezelés jogalapja**: az Ön hozzájárulása, amit a díjra pályázással ad meg. **Személyes adatok címzettjei**: a Társaság számítógépes rendszerének karbantartási feladatait ellátó Bladerunner IT Betéti Társaság (székhely: 1068 Budapest, Király u. 80.); a Társaság, mivel a honlap tárhelyszolgáltatója is a Társaság, valamint a Társaság szerverének karbantartását végző TRIANITY Szolgáltató, Kutató-Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. földszint 1.). A virtuális magánszerveren tárolt adatokhoz a szerverterem szolgáltatója sem fér hozzá. **Adatkezelés időtartama**: a díjra való pályázástól a díjazást követő 30 napig a díjat el nem nyert személyek tekintetében és a díjra való pályázástól a hozzájárulás visszavonásáig a díjazott esetén. #### **2.6. Regisztráció díjmentes előadásra, tréningre** **Adatkezelés célja**: a rendezvényen részt venni kívánó személyek regisztrálása, kapcsolattartás. **Adatkezelés jogalapja**: az Ön önkéntes hozzájárulása a regisztráció tekintetében. **Személyes adatok címzettjei**: a Társaság, mivel a honlap tárhelyszolgáltatója is a Társaság, valamint a Társaság szerverének karbantartását végző TRIANITY Szolgáltató, Kutató-Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. földszint 1.). A virtuális magánszerveren tárolt adatokhoz a szerverterem szolgáltatója sem fér hozzá. A Társaság számítógépes rendszerének karbantartási feladatait ellátó Bladerunner IT Betéti Társaság (székhely: 1068 Budapest, Király u. 80.); a Társaság vezető franchise partnere, aki a díjmentes lezárási tréninget szolgáltatja, az OT-Tréning Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1157 Budapest, Zsókavár u. 39 IX/36.). **Adatkezelés időtartama**: az ingyenes rendezvényre történő jelentkezéstől az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának időpontjáig tartó időtartam. **Hozzájárulás visszavonása**: a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. #### **2.7. Személyes kapcsolattartás mobil applikáción keresztül** **Adatkezelés célja**: a személyes kapcsolattartás megkönnyítése mobil applikáción keresztül; az applikációban regisztráló személyek számára szolgáltatási igényfelmérés, illetve közvetlen üzenetküldési lehetőség biztosítása, kiadványok értékesítése. **Adatkezelés jogalapja**: az Ön önkéntes hozzájárulása a mobil applikáció letöltése, telepítése, illetve az applikációban történő regisztráció vagy az applikációban történő bármilyen önkéntes adatszolgáltatás tekintetében. **A kezelt adatok köre:** amit Ön önkéntesen a regisztráció, egy igényfelmérés vagy egy kiadvány vásárlás során megad, illetve a mobil applikációk működési sajátossága miatt az Ön mobil eszközeinek azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során azonosítóként generálódnak, és melyeket az applikációt szolgáltató fejlesztő cég rendszere, a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, amelyek nélkül pl. chat, illetve üzenetküldés nem jöhetne létre. **Személyes adatok címzettjei**: a Társaságon kívül, a Társaság részére iPhone és Android mobil applikációt fejlesztő MOVELEX Kft. (Székhely: 2113 Erdőkertes, Erdőkerülő utca 42.; adószám: 25044667-2-13), valamint az applikációt fejlesztő vállalkozás tárhelyszolgáltatója, a RACKFOREST Kft. (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; adószám: 14671858-2-41). **Adatkezelés időtartama**: az applikáció letöltésétől, illetve telepítésétől kezdődő és az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának időpontjáig tartó időtartam. **Hozzájárulás visszavonása**: a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a letöltött és telepített mobil applikációt bármikor letörölheti a mobil eszközéről. #### **2.8. Online ingyenes kommunikációs platformszolgáltatás nyújtása** **Adatkezelés célja:** regisztráció a **klub.kaszatamas.hu** közösségi média platformra, információk megosztása más regisztrált személyekkel. **Adatkezelés jogalapja:** az ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztráció során az \[Elfogadom\] gombra kattintással ad meg. **Személyes adatok címzettjei (adatfeldolgozók):** a Társaság, mivel a honlap tárhelyszolgáltatója is a Társaság, valamint a Társaság szerverének karbantartását végző TRIANITY Szolgáltató, Kutató-Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. földszint 1.). A virtuális magánszerveren tárolt adatokhoz a szerverterem szolgáltatója sem fér hozzá. A platformon megosztott személyes adatok, fényképek, és egyéb információk az ön által megadott beállításoknak megfelelően más regisztrált személyek számára is láthatóvá, elérhetővé vállhatnak. **Adatkezelés időtartama:** a regisztráció pillanatától a személyes fiók törlésének időpontjáig tartó időtartam. **Hozzájárulás visszavonása:** a **klub.kaszatamas.hu** közösségi média platformról bármikor távozhat. A fiók törlésével az adatkezelési hozzájárulását is visszavonhatja. ### **3. Az adatkezelési tájékoztató módosítása** **3.1.** A Társaság a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt naptól kell alkalmazni, feltéve, hogy az adatkezelési tájékoztatót a Társaság a honlapján nyilvánosságra hozza. **3.2.** A Társaság értesíti Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a Társaság rendelkezésére álló e-mail címén. ### **4. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai** #### **4.1. Hozzáféréshez való jog** Tájékoztatást kérhet a személyes adatairól, ha a Társaság kezeli az Ön személyes adatait. Ebben az esetben a következő információkra jogosult: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár. A Társaság erre irányuló kérése esetén a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. #### **4.2. Helyesbítéshez való jog** Amennyiben bejelenti a Társaság részére, hogy a személyes adatai megváltoztak, akkor a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Ön pontatlan személyes adatait vagy kiegészíti az Ön hiányos személyes adatait. #### **4.3. Törléshez való jog** A Társaság indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Társaságnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), (iii) a Társaság személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy (iv) a Társaság jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. Kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül, törli az Ön személyes adatait. A Társaság a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés (i) a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg (ii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. #### **4.4. Adatkezelés korlátozásához való jog** A személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Társaságnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli. Az adatkezelés korlátozása esetén a Társaság a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. A Társaság az adatkezelés korlátozásáról és annak feloldásáról tájékoztatja Önt a korlátozást, illetve a feloldást megelőzően. #### **4.5. Adathordozhatósághoz való jog** Kérése esetén a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában kiadja, amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítésén vagy hozzájáruláson alapul és a személyes adatai kezelés automatizált módon (nem papírlapon) történik. ### **5. Jogsértések kezelése** Jogsértés esetén fordulhat a Társasághoz a [info@kaszatamas.hu](mailto:info@kaszatamas.hu) e-mail címen vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ([www.naih.hu](http://www.naih.hu)) vagy bírósághoz fordulhat.    


Powered by HumHub